Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia

Name of the beneficiary
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Project value
14 652 880,00 zł
Co-financing from the EU
12 349 447,26 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Przedmiotemprojektu jest opracowanie, poddanie ocenie ekspertów ORE i umieszczenie na platformie e- podręczniki i upowszechnienie w szkołach 94 e-materiałów do kształcenia w 13 zawodach branż: opieka zdrowotna, pomoc społeczna, oraz ochrona i bezpieczeństwo.Zaangażowanie do projektu personelu o wysokich kwalifikacjach i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym zapewni wysoką jakość produktów. Zróżnicowanie doświadczeń zawodowych personelu (od pracowników – specjalistów, nauczycieli, metodyków po pracowników uczelni związanych z odpowiednimi branżami) wpłynie na wieloaspektowe postrzeganie zagadnień i uwzględnienie realiów rynku pracy.Każdy nowy e-materiał zawierać będzie interaktywne treści merytoryczne, multimedia oraz obudowę dydaktyczną. Przebieg prac koncepcyjnych i wdrożeniowych odbywać się będzie zgodnie z wymaganym harmonogramem zapewniającym weryfikację produktów przez ekspertów OREPrzygotowane w projekcie zasoby zgodne będą z aktualnie obowiązującą podstawą programową, z koncepcją e-materiałów wypracowanymi w ORE oraz standardami merytoryczno dydaktycznymi, funkcjonalnymi, dostępności i techniczno – graficznymi określonymi przez MEN w Regulaminie Konkursu.Proces przygotowania e-materiałów będzie zgodny z procedurami merytorycznej oceny i weryfikacji oraz z określonym w Konkursie terminarzem.E- materiały zostaną upowszechnione w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl