Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

category
Name of the beneficiary
MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU
Project value
23 119 921,96 zł
Co-financing from the EU
15 710 341,89 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
kaliski
m. Kalisz
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest: 1. Remont oraz modernizacja budynku głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 obejmujący kompleksowy remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnej Kasy Gubernialnej będącej główną siedzibą MOZK, a w tym: zmianę funkcji pomieszczeń – przystosowanie ich do wymaganych we współczesnym muzealnictwie celów wystawienniczych, edukacyjnych, magazynowych oraz biurowych; wymianę instalacji; wymianę podłóg; remont elewacji; remont konserwatorski stolarki; modernizację stałej wystawy wraz zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności podstawowej muzeum. 2. Budowa, remont i modernizacja infrastruktury na terenie oddziału MOZK Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu ul. Bolesława Pobożnego 87-105 Zakres prac obejmuje: a. remont konserwatorski zabytkowej chaty tzw. Białej chaty Celem podejmowanych prac konserwatorskich jest usunięcie zaistniałych i potencjalnych zagrożeń elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu. Program prac remontowo-konserwatorskich obejmuje: – niwelację i drenaż terenu wokół obiektu, – wymianę fundamentów, – konserwację ścian, – konserwację stropu, – wymianę poszycia ze strzechy słomianej, – rekonstrukcję podłóg, – rekonstrukcję okien. b. termoizolację budynku bramnego, której celem jest przystosowanie oddziału do całorocznego funkcjonowania (obecnie, ze względu na nieogrzewanie budynku, ruch turystyczny w oddziale odbywa się od maja do października), c. utworzenie ekspozycji pt. „Zawodzie”, d. rewaloryzację terenu objętego ochroną konserwatorską, obejmującą remont ścieżek pieszych, dostosowanie istniejących makiet budowli do potrzeb osób z dysjunkcją wzroku oraz montaż elementów edukacyjnych, e. modernizację instalacji elektrycznych i zabezpieczających tj. systemu alarmowego, ppoż i telewizji dozorowej w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników, mienia i zwiedzających. 3. Remont konserwatorski skansenu, rewaloryzacja parku i remont konserwatorski Oddziału Literacki

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl