Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Immersyjne nauczanie j. angielskiego. System do nauki języka w wirtualnej rzeczywistości.

nazwa beneficjenta
1000 VR LANGUAGES SP. Z O.O.
wartość projektu
1 225 540,00 zł
dofinansowanie z UE
998 308,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
m. Rzeszów
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest opracowanie gotowej wersji oprogramowania, umożliwiającego naukę języków obcych, przy wykorzystaniu technologii VR (Virtual Reality). Rezultatem zaplanowanych zadań ma być osiągnięcie wersji produktu, który możliwy jest do zaoferowania potencjalnym klientom, zawierającego pełną funkcjonalność oraz gotowość do wdrożenia, po 24 mc od dnia rozpoczęcia projektu. Następnie celem w kolejnym okresie – 12 mc – będzie wdrożenie innowacji produktowej do działalności gospodarczej wnioskodawcy, poprzez zaoferowanie licencji na korzystanie z oprogramowania na rynku europejskim i azjatyckim oraz osiągnięcie zakładanych przychodów z tytułu sprzedaży licencji na korzystanie produktu (tj. 4 920 000 zł). Kluczowe zadania, które wnioskodawca planuje podjąć, aby osiągnąć zakładany cel: – zrekrutowanie oraz podjęcie współpracy z zespołem, zgodnie z projekcją w budżecie oraz w kluczowych zasobach osobowych – zakup środków trwałych opisanych w budżecie – przeprowadzenie prac programistycznych, związanych z udoskonaleniem silnika do prowadzenia dialogów z wirtualnym człowiekiem – prace nad scenariuszem kursu (opracowanie założeń metodologicznych, opracowanie wariantów scenariusza oraz listy dialogowej) – prace nad szkoleniem (opracowanie środowiska 3D oraz modeli wirtualnych postaci, z którymi użytkownik będzie prowadzić dialogi, testy wersji szkolenia, opracowanie dokumentacji) – prace nad strategią marketingową oraz działania sprzedażowe W realizację projektu zaangażowane zostaną następujące zasoby: – infrastruktura informatyczna (komputery, oprogramowanie) oraz okulary VR – zasoby osobowe oraz usługi zewnętrzne (dotyczy w szczególności usług eksperckich) – technologie chmurowe – wiedza i doświadczenie kadry zarządzającej wnioskodawcy – finansowanie pozwalające wnioskodawcy Miejscem realizacji projektu będzie miasto Rzeszów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.