Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Stawiski

kategoria
nazwa beneficjenta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
wartość projektu
971 354 500,00 zł
dofinansowanie z UE
528 836 086,40 zł
Województwo
podlaskie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód–w. Stawiski o dł. 29,35 km. Przedmiotowy projekt składa się z 2 odcinków, realizowanych jako osobne kontrakty na roboty budowlane: •Zadanie 4: węzeł Łomża Zachód (z węzłem)–węzeł Kolno (bez węzła) na dł. ok. 12,92 km (S61)+6,96 km (dk 64-GP) •Zadanie 5: węzeł Kolno (z węzłem)–węzłem Stawiski (bez węzła) na dł. ok. 16,43 km (S61)+2,25 km (dk 63-GP) Zadania przedmiotowej inwestycji numerują się od 4, ponieważ pierwotnie inwestycja była przygotowywana jako element większego projektu składającego się z 6 zadań. Inwestycja położona jest w północno-wschodniej części Polski i przebiega przez obszar woj. podlaskiego. Projektowana droga przebiega częściowo po nowym śladzie głównie na odc. w. Łomża Zachód – w. Kolno oraz częściowo w ciągu istniejącego odcinka dk nr 61. Inwestycja jest realizowana w systemie P&B. Początek bud. drogi ekspresowej S61 dla Zadania 4 przyjęto w km 0+014,16 przed węzłem Łomża Zachód. W km 13+031,84 = 0+000,00 jest to początek obwodnicy Stawisk. Na całym przebiegu obwodnicy Stawisk, gdzie w km 3+395,36 przed węzłem Stawiski usytuowany jest koniec zakresu opracowania, przewidziana jest dobudowa lewej jezdni. Natomiast na prawej jezdni przewidziano przebudowę istniejącej jezdni od km 0+000,00 do km 3+061,00. Przed węzłem Stawiski znajuduje się połączenie z zadaniem nr 6.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.