Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Medyczny system doradczy wspomagający leczenia pacjenta

nazwa beneficjenta
DA VINCI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 214 061,73 zł
dofinansowanie z UE
2 877 628,32 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Bielsko-Biała
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W ramach projektu Wnioskodawca zamierza opracować zoptymalizowany system wspomagający rejestrację pacjentów przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i sprzętowych poradni oraz przychodni lekarskich. Będzie to inteligentny system wstępnej diagnozy przeprowadzający wywiad z pacjentem [analiza w jakiej sprawie się zgłasza, jakie ma objawy, jakie lekarstwa zażywa, ewentualnie dodawane zdjęcia/filmiku] i optymalizujący proces od strony lekarza. Rozwiązanie umożliwia korzystanie z zasobów kadrowych, które fizycznie nie przebywają w placówce, ale mogą świadczyć medyczne konsultacje i ekspertyzy w ramach rozwiązań telemedycyny, co będzie ważną cechą w dobie COVID-19. Planowane jest zatrudnienie odpowiedniej kadry i przeprowadzenie odpowiednich badań przemysłowych i prac rozwojowych. Planowany termin prac to 21 m-cy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.