Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacji oraz dostosowanie się do nowych warunków rynkowych powstałych w wyniku kryzysu zdrowia publicznego COVID-19.

nazwa beneficjenta
ACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 012 587,76 zł
dofinansowanie z UE
699 755,76 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Częstochowa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
3.2. Innowacje w MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja projektu ma na celu walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do firmy oraz gospodarki woj. śląskiego. Sytuacja – COVID19 spowodowała znaczący spadek sprzedaży hurtowej i do dużych przedsiębiorstw m.in. w postępowaniach publicznych. (80% spadku w tej części przychodów firmy) Postanowiliśmy położyć nacisk na rozwój sprzedaż detalicznej za pomocą systemów internetowych w kraju i zagranicą. 18.06.2020 został skutecznie złożony wniosek do Sądu o zmianę PKD na 47.41z. Planuje się zakup WNiP (oprogramowania), dzięki któremu wnioskodawca będzie mógł znacząco zwiększyć sprzedaż detaliczną. W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacji procesowej muliti In – multi Out w automatycznym łączeniu ofert wielu dostawców z wieloma własnym sklepami (witrynami internetowymi) sprzedającymi produkty do klientów detalicznych w Polsce oraz wielu krajach Europy. Projekt zapewni również możliwość zautomatyzowania i zintensyfikowania działań marketingowych w Internecie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.