Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej

nazwa beneficjenta
Gmina Miasta Toruń
wartość projektu
46 442 339,00 zł
dofinansowanie z UE
29 648 319,12 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
m. Toruń
program
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
działanie
1.4. Rozwój turystyki i kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2004 - 2006

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. w naszym kraju powstało wiele pięknych obiektów turystycznych i kulturalnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Jednym z nich jest toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, wyjątkowe pod wieloma względami. Centrum to stanowi pierwszy obiekt architektoniczny poświęcony sztuce współczesnej, który powstał w Polsce po 1939 r.

Zajmuje powierzchnię około czterech tysięcy metrów kwadratowych, dzięki czemu plasuje się wśród największych budowli tego typu w Europie Środkowej. Starannie zaprojektowane i wyposażone z dbałością o szczegóły Centrum ma szansę stać się kulturalną wizytówką regionu i całego kraju. Placówka usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie toruńskiej Starówki, wpisanej przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego. Założony w średniowieczu Toruń posiada największą, zaraz po Krakowie, liczbę zachowanych gotyckich obiektów. Takie otoczenie narzuciło projektantom określone rozwiązania przestrzenne i architektoniczne.

Autor koncepcji, Edward Lach, zaproponował architekturę korespondującą z historycznymi obiektami Torunia, a jednocześnie manifestującą nowoczesność. Misją Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu są rozwój, upowszechnianie i promocja sztuki współczesnej. Jak podkreślają gospodarze, Centrum stawia na nowoczesną, intermedialną i interdyscyplinarną formułę działania, zróżnicowany program oraz międzynarodowe przedsięwzięcia, dzięki czemu stwarza atmosferę służącą twórczemu wypoczynkowi. Dominujące wewnątrz obiektu otwarte przestrzenie sprzyjają rozmowom o najważniejszych zjawiskach w sztuce. Usytuowany na parterze „Pokój z kuchnią” stanowi miejsce dyskusji, koncertów i akcji artystycznych, a przede wszystkim – punkt nieformalnych spotkań z przyjaciółmi. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który spełniając funkcje użytkowe, odgrywa jednocześnie rolę wystawy designu. Ponadto znajdują się tutaj pracownia edukacyjna dla dzieci i młodzieży, księgarnia sztuki, kino studyjne oraz mediateka z czytelnią i kawiarnią.

Mimo krótkiego okresu działalności – otwarcie Centrum nastąpiło w czerwcu 2008 r. – placówka na stałe wpisała się w życie kulturalne nie tylko Torunia, ale również całego regionu. Zrealizowano tu m.in. 30 międzynarodowych projektów wystawienniczych, 7 intermedialnych festiwali, 3 międzynarodowe konferencje naukowe oraz ponad 30 wydarzeń i festiwali filmowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.