Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zakup i instalacja nowoczesnej linii technologicznej do produkcji betonu.

kategoria
nazwa beneficjenta
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE SCANBET SPÓŁKA Z OGRANICZONˇ ODPOWIEDZIALNOSCIˇ
wartość projektu
668 339,62 zł
dofinansowanie z UE
467 837,73 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
działanie
2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2004 - 2006