Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe

kategoria
nazwa beneficjenta
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
wartość projektu
45 000 000,00 zł
dofinansowanie z UE
38 250 000,00 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
program
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2007 - 2013