Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

nazwa beneficjenta
Miasto Gorzów Wielkopolski
wartość projektu
136 912 115,81 zł
dofinansowanie z UE
32 753 715,63 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
działanie
5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej.
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Przedmiotem projektu była budowa sali koncertowej – Filharmonii w Gorzowie Wlkp. na 598 miejsc o pow. całkowitej 10.660 m². Układ funkcjonalny obiektu oparto na osi kompozycyjnej wyznaczonej ulicą Kusocińskiego, wzdłuż której kolejno zaprojektowano:

  1. przestrzeń publiczną (foyer górne i dolne z szatniami i węzłem sanitarnym dla publiczności oraz pomieszczenie biura obsługi widza).
  2. przestrzeń koncertową z estradą i zapleczem scenicznym, w tym:

– salę koncertową (na 598 miejsc, w tym 4 miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych) z kulisami oraz czterema garderobami przyscenicznymi. Sala składać się będzie z widowni głównej o pow. 401,6m², widowni o pow. 78,3m², widowni na antresoli o pow. 25m², sceny o pow. 186m², praktikabl chóru o pow. 31,2m²,

– salę kameralna/prób na 148 miejsc, w tym dwa miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych o pow.191,3 m²,

– zespół 4 sal prób instrumentów smyczkowych i dętych,

– dziedziniec wypoczynkowy otwarty na podestach drewnianych o pow. 432,2m² wypełniony zielenią.

  1. przestrzeń administracyjną
  2. część gościnną (dla artystów) – cztery pokoje (garderoby) gościnne każdy o pow. 17,7 m² oraz dwa pokoje (garderoby) gościnne każdy o pow. 17,4 m².

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.