Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów

nazwa beneficjenta
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
wartość projektu
25 374 660,37 zł
dofinansowanie z UE
15 804 903,23 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
program
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
działanie
I.3. Wspieranie innowacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Dzięki realizacji projektu w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach powstało Centrum Nawozów Sztucznych, służące prowadzeniu badań nad nawozami mineralnymi. Inwestycja umożliwia także rozwijanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu była budowa Centrum Badawczego Nawozów i wyposażenie go w nowoczesną aparaturę badawczą. Dzięki inwestycji powstał wielofunkcyjny budynek przeznaczony do badań naukowych nad nowymi technologiami wytwarzania nawozów mineralnych.

Nowy obiekt składa się z dwóch części: laboratoryjnej i technologicznej. Pierwsza z nich obejmuje następujące pracownie:

  • badania procesów granulacji nawozów,
  • nawozów płynnych,
  • analiz ruchowych,
  • laboratorium oceny własności fizykochemicznych.

W części technologicznej zlokalizowane są nowoczesne półtechniczne instalacje badawcze do symulowania procesów otrzymywania nawozów stałych metodą granulacji mechanicznej oraz nawozów płynnych klarownych i zawiesinowych.

Cele i rezultaty

  • prowadzenie badań nad procesami wytwarzania nawozów,
  • prowadzenie badań nad wykorzystaniem gospodarczym odpadów z innych gałęzi przemysłu,
  • prowadzenie badań procesów granulacji nawozów z wykorzystaniem różnych technikach,
  • powadzenie badań właściwości fizykochemicznych produktów pośrednich i nawozów w warunkach zbliżonych do przemysłowych.

Kto skorzysta

Z efektów realizacji projektu w postaci funkcjonowania nowoczesnego, wyposażonego w najnowszą aparaturę Centrum Badawczego Nawozów mogą korzystać różne podmioty, uczelnie wyższe i instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, przede wszystkim z sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez opracowanie nowych lub ulepszenie funkcjonujących technologii wytwarzania nawozów mineralnych, w tym wykorzystujących odpady z innych gałęzi przemysłu. Dzięki inwestycji wzrasta jakość badań oceniających użyteczność nawozów dla rolnictwa oraz właściwe funkcjonowanie systemu nawożenia upraw rolniczych.

Projekt ma pozytywny wpływ na stworzenie kompletnej oferty dla przemysłu i rolnictwa w zakresie badań procesów wytwarzania, opracowanie nowych technologii ich wytwarzania, funkcjonowania zrównoważonego systemu nawożenia upraw rolniczych.

Budowa Centrum to trzecia inwestycja Instytutu zrealizowana dzięki PORPW. Środki programu umożliwiły również uruchomienie Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 oraz wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą.