Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Innowacyjne centrum badań i rozwoju nowych technologii w obszarze makromechaniki medycznej oraz badań przedklinicznych wyrobów medycznych

kategoria
nazwa beneficjenta
KONMEX SP. Z O.O.
wartość projektu
2 549 965,89 zł
dofinansowanie z UE
1 140 228,65 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
otwocki
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rozwoju Innowacyjnego centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w obszarze makromechaniki medycznej oraz badań przedklinicznych wyrobów medycznych. W zakres projektu wchodzi nowoczesna prototypownia oraz laboratorium wraz ze zwierzętarnią (Laboratorium Badań Predklinicznych Wyrobów Medycznych), w celu samodzielnego wytwarzania prototypów innowacyjnych wyrobów medycznych (WM), następnie pierwszych serii WM i równoczesnego rozpoczęcia świadczenia usług badania ich pod kątem oceny biologicznej.

Stworzenie infrastruktury do badań przedklinicznych WM zgodnie ze standardem GLP (Good Laboratory Practice) umożliwi prowadzenie prac badawczo-rozwojowych najwyższej jakości, co przyczyni się do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w sektorze medycznym.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.