Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
The title of the project

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin

Name of the beneficiary
„PELKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
19 916 530,00 zł
Co-financing from the EU
9 438 678,37 zł
Voivodeship
pomorskie
County
tczewski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Projekt składa się z 6 głównych kontraktów na roboty budowlane i dla tych kantarków po wyłonieniu wykonawców wszczęto etap realizacji, co obecnie przekłada się na 4 kontrakty już zakończone należą do nich: Budowa sieci wodociągowej w m. Rajkowy ul. Topolowa oraz Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc a także Budowa 2 zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno i Modernizacja SUW Pelplin.

Kontrakt na Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pelplinie jest już w znacznym stopniu zaawansowania, które sięga 90%. Ostatni 6 kontrakt na Modernizację wodociągu w ulicy Starogardzkiej wieńczący projekt zostanie rozpoczęty w II kwartale 2020 roku a planowane prace modernizacyjne powinny zakończy się do końca III kwartału 2020 roku. Projekt  “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” powinien zakończyć się zgodnie z założeniami do końca roku 2020.

W załączeniu kilka zdjęć poglądowych z realizacji.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl