Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
The title of the project

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 LUBLIN - RZESZÓW, ODC. W. SOKOŁÓW MŁP. PÓŁNOC - STOBIERNA ORAZ W. ŚWILCZA – W. RZESZÓW POŁUDNIE

category
Name of the beneficiary
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Project value
749 591 118,30 zł
Co-financing from the EU
400 407 460,30 zł
Voivodeship
podkarpackie
County
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Przedsięwzięcie polega na budowie drogi S19 na odcinku w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna (1) oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Płd. (2) w całości zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, przebiegającej w południowej cz. Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Początek odcinka 1 przyjęto w km 0+000 (km globalny 449+097), na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, a koniec zlokalizowano w km 12+497 (461+593) w gminie Trzebownisko. Początek odcinka 2 przyjęto w km 5+093 za węzłem Świlcza na terenie gminy Świlcza, a koniec za węzłem Rzeszów Płd. (poprzednia nazwa – Kielanówka) w km 11+402 (km 11+400 wg DŚU) na terenie gminy Boguchwała. Odcinek ten jest częścią planowanej obwodnicy Rzeszowa, która będzie obsługiwała ruch tranzytowy wschód – zachód i znaczną część ruchu północ – południe w rejonie. Będzie wiązać dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371. Szczegóły przedstawione zostały na mapie stanowiącej załącznik 5 do wniosku. Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl