Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego - Faza II

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
269 826 690,10 zł
dofinansowanie z UE
175 356 340,20 zł
Województwo
mazowieckie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
Powiat
ciechanowski
działdowski
gdański
iławski
kwidzyński
legionowski
m. Gdańsk
m. Sopot
m.st. Warszawa
malborski
mławski
nowodworski (mazowieckie)
nowomiejski
pułtuski
sztumski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego, tj. odcinka linii nr 9 (Warszawa – Gdańsk) od km 4,254 do km 328,120 oraz odcinka linii nr 202 (Gdańsk – Stargard Szczeciński) od km 0,000 do km 26,830. Łączna długość linii objętej niniejszym Projektem wynosi 350,696 km. Realizacja projektu została podzielona na: – FAZĘ I – roboty/usługi planowane do wykonania w ramach POIiŚ 2007-2013 – FAZĘ II – roboty/usługi planowane do wykonania w ramach POIiŚ 2014-2020 Projekt ma na celu usprawnienie transportu pasażerskiego w korytarzu Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie sieci bazowej TEN-T, poprawę stanu środowiska w otoczeniu linii kolejowej E 65 oraz zwiększenie stopnia wykorzystania transportu kolejowego w transporcie pasażerskim. Projekt jest uwzględniony w dokumencie „Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku” (sierpień 2008 r.) i objęty priorytetem „usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)”. Linia kolejowa E 65 na odcinku Warszawa – Działdowo – Gdynia jest częścią podstawowej sieci kolejowej państwa, stanowiąc element korytarza kolejowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie sieci TEN-T oraz 23 Projektu Priorytetowego (PP 23) sieci TEN-T. Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie: • Zabudowy warstwy nadrzędnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym w 8 LCS-ach • Zabudowy systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 • Zabudowy systemu ERTMS/GSM-R • Zabudowy urządzeń DSAT • Modernizacji systemu zasilania trakcji

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.