Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
1 759 755 307,00 zł
dofinansowanie z UE
1 219 254 777,00 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem Projektu jest budowa linii kolejowej w tunelu liniowym (REG-A) od dworca Łódź Kaliska oraz od przystanku osobowego Łódź Żabieniec do dworca Łódź Fabryczna wraz z budową przystanków w rejonie ulic Ogrodowej/Karskiego/Drewnowskiej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zielonej i Zachodniej. Dla linii kolejowej w tunelu średnicowym określono następujące brzegowe warunki techniczne: • Max prędkość projektowa 100 km/h. • Dopuszczalny nacisk na oś: 221 kN W ramach inwestycji przewiduje się: roboty w branży torowej, niezbędne inwestycje drogowe dostosowujące układ uliczny i przebieg linii komunikacji miejskiej do prowadzonych robót, zwłaszcza w rejonach wejścia i wyjścia tunelu pod i na powierzchnię oraz w rejonie ewentualnych stacji pośrednich. Tunele szlakowe zostaną wykonane w postaci: • jednego dwutorowego tunelu wykonanego metodą tarczową, który będzie przebiegał od stacji „Łódź Fabryczna” do przystanku pośredniego „Łódź Ogrodowa”; • dwutorowego tunelu wykonanego metodą odkrywkową, który będzie przebiegał od przystanku pośredniego „Łódź Ogrodowa” do rejonu ulicy Odolanowskiej; • czterech tuneli jednotorowych wykonanych metodą odkrywkową, które będą przebiegały od ulicy Odolanowskiej do włączenia się w linię kolejową nr 15; • przystanek „Łódź Zielona” będzie wykonany metodą odkrywkową.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.