Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
3 564 536 216,00 zł
dofinansowanie z UE
1 952 151 513,23 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze).

 Gmina Czorsztyn to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów turystycznych w Polsce. Jest to doskonały punkt wypadowy do pieszych, rowerowych czy narciarskich wędrówek po Pieninach, oraz miejsce dające możliwość kontaktu z unikatową przyrodą i oszołamiającymi krajobrazami. Corocznie przyciąga nie tylko turystów, ale także nowych mieszkańców gminy. Dzięki Zespołowi Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce Wyżne i Pienińskiemu Parkowi Narodowemu, który położony jest na jej obszarze, a także dzięki Dolinie Dunajca, zagospodarowanej górze Wdżar i licznym zabytkom (np. Zamkowi Czorsztyńskiemu), stanowi centrum kulturalne i gospodarcze Podhala. Celem projektu było stworzenie nowej oferty turystycznej Gminy Czorsztyn w oparciu o istniejące walory krajobrazowe oraz rozwój terenów rekreacyjnych.

Nowo powstała dwukierunkowa trasa rowerowa, o długości 6,39 km prowadząca przez miejscowości: Maniowy, Mizerna, Kluszkowce i Czorsztyn przyciąga miłośników dwóch kółek w każdym wieku. Nowa oferta turystyczna regionu obowiązuje cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Odpowiednie zagospodarowanie turystyczne pozytywnie wpłynie na rozwój aktywnej turystyki w regionie i stworzy doskonale warunki dla różnych form wypoczynku, w szczególności do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wykorzystując walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, wzmacnia się turystyka na obszarach wiejskich.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.