Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

kategoria
nazwa beneficjenta
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
wartość projektu
122 282 615,50 zł
dofinansowanie z UE
67 026 372,92 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Chorzów
m. Zabrze
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zakłada rewitalizację poprzemysłowych obiektów na cele kulturalno-edukacyjne z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem 2 nowych wystaw stałych. Projekt ma charakter zintegrowany; łączy rewitalizację infrastruktury poprzemysłowej w 2 miastach. W jego efekcie powstanie synergia pomiędzy kompleksem w Zabrzu a nowoutworzonym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Połączenie potencjałów dwóch unikatowych instytucji kultury umożliwi tym samym wypracowanie nowej marki turystycznej, promującej cały region jako miejsce innowacji, łączenia tradycji z nowoczesnością i atrakcyjną destynację turystyczną, zarówno dla odwiedzających z kraju i zagranicy. Wspólna oferta, uzupełniające się wzajemnie zakresy, zupełnie nowe grupy odbiorców, wszystko to pozytywnie wpłynie na rozwój nie tylko instytucji bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, ale również całego województwa, przyczyniając się to poprawy jego wizerunku, atrakcyjności – wywołując pozytywne efekty społeczno-ekonomiczne.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.