Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

kategoria
nazwa beneficjenta
MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
wartość projektu
26 215 519,55 zł
dofinansowanie z UE
14 075 852,62 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym jest instytucją wyjątkową. Tworzy je sześć oddziałów mieszczących się w historycznych obiektach o oryginalnych wnętrzach. Różnorodny charakter zgromadzonych zbiorów oraz unikalne w skali kraju kolekcje, jak np. zbiory sztuki złotniczej z kompletnie wyposażonym warsztatem złotniczym z XIX wieku, duży zbiór prac artystów tworzących od XIX wieku w Kazimierzu Dolnym – mieście kolonii artystycznej, rzadkie kolekcje geologiczne i przyrodnicze, pozwalają na organizację interesujących wystaw muzealnych, jak również prowadzenie edukacji w zakresie ochrony zabytków kultury, sztuki, krajobrazu kulturowego i przyrody.

W ramach projektu przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie i zabezpieczające przed degradacją oraz roboty budowlane przystosowujące budynki do współczesnych standardów muzealnych. Prace przeprowadzono w 5 obiektach: Kamienicy  Celejowskiej, Spichlerzu Ulanowskich, Willi Kuncewiczów, Domu Wójtowskim z Modliborzyc oraz we Dworze z Gościeradowa. Jednocześnie zmodernizowano i powiększono powierzchnie ekspozycyjne uzyskując poprawę komfortu zwiedzania i pracy. Modernizacja przestrzeni ekspozycyjnych pozwoliła na przygotowanie nowych aranżacji wystaw stałych oraz stworzyła dogodne warunki do równoległej prezentacji wystaw czasowych, a przy tym organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych o zdecydowanie szerszym zakresie i zasięgu oddziaływania. Dzięki efektom projektu jeszcze w większym stopniu powiązano tematycznie, funkcjonalnie i marketingowo poszczególne obiekty tworząc logiczny ciąg ich zwiedzania.

Odrestaurowane obiekty kompleksowo wyposażono m.in. w meble, urządzenia techniczne, w-fi, nowoczesne rozwiązania audiowizualne jak hologram czy videomapping 3D, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych, uzyskano także poprawę ogólnego poziomu bezpieczeństwa poprzez wymianę instalacji technicznych (ogrzewania, elektrycznej i sanitarnej).

Na realizację projektu wydano ponad 23,2 mln zł., w tym wydatki kwalifikowalne stanowiły 16,5 mln zł z których 14,1 mln zł. pochodziło z EFRR. Umowę o dofinansowanie podpisano z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15.09.2017 r. zaś roboty budowlano – konserwatorskie rozpoczęto w marcu 2018 roku. Projekt zakończono 30 listopada 2021 roku.

Obecnie Muzeum Nadwiślańskie jest atrakcyjnym miejscem spotkań, konferencji, zjazdów, warsztatów edukacyjnych a także miejscem rekreacji. Oferuje pokoje gościnne, usytuowane w klimatycznych wnętrzach ale nade wszystko atrakcyjną ofertę kulturalno-edukacyjną opartą m.in. na dostępności, unikatowości, koherentności, interaktywności, interdyscyplinarności oraz autentyczności. Zagospodarowane tereny wokół obiektów zabytkowych umożliwiają organizację letnich seansów filmowych w plenerze, kameralnych koncertów, spektakli teatralnych, spacerów tematycznych i warsztatów terenowych.

Warto podkreślić, że Muzeum Nadwiślańskie z nowym potencjałem usługowym w istotny sposób wpływa na aktywizację gospodarczą regionu Kazimierza Dolnego poprzez rozwój tzw. przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury, przedsiębiorstw lokalnych i regionalnych z branży turystycznej i sektora czasu wolnego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.