Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

E-urzędy w województwie małopolskim

category
Name of the beneficiary
EURO INNOWACJE SP. Z O.O.
Project value
1 489 344,00 zł
Co-financing from the EU
1 248 384,00 zł
Voivodeship
małopolskie
County
brzeski (małopolskie)
miechowski
oświęcimski
proszowicki
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

1.Cel projektu: „Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zadań do 31.03.2019” 2. Główne rezultaty: -Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami = 8-Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców =8 3. Grupa docelowa: -8 Jednostek Samorządu Terytorialnego-JST (partnerzy projektu) z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego zajmujących obszar województwa małopolskiego,-211 pracowników samorządowych (144K/67M) 4. Zadania: 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 8 urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST 2. Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta 4. Doskonalenie kompetencji 39 kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat 5. Doskonalenie kompetencji 36 kadr z 8 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami 6. Doskonalenie kompetencji 136 kadr w 8 urzędach JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl