Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

Name of the beneficiary
FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO
Project value
918 118,00 zł
Co-financing from the EU
779 999,99 zł
Voivodeship
dolnośląskie
County
dzierżoniowski
kłodzki
ząbkowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
action
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

PRZEDMIOT PROJEKTU Przedmiotem projektu jest zapewnienie wsparcia w formie grantów na specjalistyczne usługi doradcze dla 65 przedsiębiorstw (MŚP), z terenu Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZDKZ). Realizatorem dofinansowanej usługi doradczej będzie mogła być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Do zakresu rzeczowego projektu należeć będzie: – dystrybucja grantów wśród 65 podmiotów MŚP z ZDKZ ; – zapewnienie wsparcia merytorycznego dla potencjalnych Grantobiorców, w zakresie dotyczącym wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, przez doradców posiadający niezbędne kwalifikacje, – rozpowszechnienie informacji o projekcie i naborze wniosków z wykorzystaniem działań promocyjnych oraz we współpracy z IOB oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i pracodawców, – zarządzanie projektem. ODBIORCY PROJEKTU Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające co najmniej oddział lub zakład na terenie Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZDKZ ). Granty w ramach projektu będą dostępne dla MŚP ze wszystkich gmin Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej. Zaplanowano, że minimum 20% grantów (tj. 20% ogólnej liczby pojedynczych grantów) zostanie przekazanych na usługi doradcze dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. Pośrednimi odbiorcami projektu będą regionalne Instytucje Otoczenia Biznesu, świadczące usługi doradcze dla MŚP w ramach projektu, które dzięki jego realizacji będą mogły wzmocnić swoją ofertę specjalistycznego doradztwa dla MŚP oraz dostosować ją w większym stopniu do potrzeb przedsiębiorców (MŚP).

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl