Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Name of the beneficiary
GMINA BARDO
Project value
2 340 281,94 zł
Co-financing from the EU
1 976 489,65 zł
Voivodeship
dolnośląskie
County
ząbkowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
action
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest przygotowania terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). W harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. Główne grupy odbiorców projektu to przedsiębiorcy lokujący swoją działalność na obszarze Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz osoby bezrobotne, które znajdą zatrudnienie w nowotworzonych firmach, działających na terenie Centrum. Efektem projektu będzie przygotowanie i promocja w pełni uzbrojonej oferty inwestycyjnej o łącznym areale wynoszącym 5,9 ha, przeznaczonej głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl