Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo - produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA BOLKÓW
wartość projektu
271 902,27 zł
dofinansowanie z UE
184 499,94 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
jaworski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy przygotowania terenu inwestycyjnego poprzez uporządkowanie obszaru po byłych zakładach przemysłowych. Na terenie przedmiotowej inwestycji od początku XIX wieku działała manufaktura, tkalnia lnu. Pod koniec lat czterdziestych XX wieku utworzono zakład „Wisła”, który w 1956 roku przekształcono w Zakład Przemysłu Lniarskiego „Silena”. Zakład istniał do lat 80-tych XX wieku. Budynki objęte projektem to obiekty magazynowo-produkcyjne wybudowane w II połowie XX wieku i opustoszałe w latach 80-tych XX wieku, po likwidacji zakładu. W zakres prac wejdą głównie działania związane z rozbiórką zdegradowanych prodykcyjno-magazynowych obiektów poprzemysłowych. W ramach projektu rozbiórce podlegać będą cztery obiekty. Budynek magazynowy A to jednokondygnacyjny budynek, murowany z cegły i pustaków, posadzki betonowe. Naświetlany przez luksfery. Do obiektu prowadzą wrota stalowe przesuwne i rozwierane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Stropodach żelbetowy z płyt panwiowych pokrytych papą. Elewacja tynkowana gładka. Blacharka dachowa stalowa. Pow. zabudowy obiektu pz=83,7 m2, kubatura V =276,2 m3, wysokość Hmax=3,3 m. Budynek produkcyjny i warsztatowy B to jednokondygnacyjny obiekt o nieregularnym rzucie i różnej wysokości, murowany z cegły, posadzka betonowa. Naświetlany przez luksfery. Do obiektu prowadzą wrota stalowe przesuwne i rozwierane. Tynki wewnętrzne gładkie i białkowane. Na części niskiej stropodach żelbetowy z płyt panwiowych, na części wysokiej konstrukcja drewniana. Pow. zabudowy pz=398,6 m2, kubatura V =1885,9 m3, wysokość Hmax= 5,4 m. Hala Magazynowa C została wybudowana w latach siedemdziesiątych XX w. jako obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, jednoprzestrzenny. Hala została wybudowana na bazie wiaty stalowej typowej „Mirosławiec” – zastosowano dźwigary stalowe o rozpiętości 15,0m i rozstawie co 4,0m. Słupy wykonano z dwóch ceowników o wysokości 4,0m. Długość hali wynosi 48,0m. Pokrycie dachowe wykonano z blachy trapezowej. Ścian

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.