Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa.

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA ŚCINAWA
wartość projektu
10 192 432,00 zł
dofinansowanie z UE
6 702 563,23 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
lubiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem realizacji niniejszego projektu jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej w mieście Ścinawa poprzez uzbrojenie nieużytkowanych, zdegradowanych terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu inwestycji transportowych linii kolejowej w mieście Ścinawa. Zamierzeniu temu nadano nazwę „Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa”, a jego realizację zaplanowano na terenie o powierzchni: 18.1862 ha – obręb nr 4, Ścinawa, na działkach: nr 4/1, nr 4/2, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 14, nr 20, nr 19, nr 21. Głównym celem projektowanego przedsięwzięcia jest zatem wzmacnianie rozwoju gospodarczego Gminy Ścinawa poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki budowie strefy aktywności gospodarczej w mieście Ścinawa. Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie kompleksowej infrastruktury inwestycyjnej, umożliwiającej stworzenie strefy aktywności gospodarczej w granicach miasta Ścinawa, a następnie udostępnienie jej podmiotom gospodarczym. Celami szczegółowymi realizacji niniejszego projektu będą natomiast: – zagospodarowanie nieużytków, zdegradowanych terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu inwestycji transportowych linii kolejowej, poprzez udostępnienie podmiotom gospodarczym projektowanych powierzchni przemysłowych, handlowych i usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które poprawią możliwości inwestowania na terenie miasta Ścinawa; – ograniczenie zjawiska bezrobocia w Gminie Ścinawa poprzez tworzenie nowych miejsce pracy w efekcie kreowania warunków sprzyjających napływowi inwestorów. Aby możliwe było osiągnięcie tak przyjętych założeń, realizacja niniejszego projektu została podzielona na takie zadania, jak: I. Opracowanie dokumentacji technicznej, celem rzetelnego zweryfikowania zakresu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i zidentyfikowania wszystkich niezbędnych do wykonania w jego ramach prac. II. Roboty budowlane związane z budową strefy aktywności g

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.