Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI
wartość projektu
2 430 550,89 zł
dofinansowanie z UE
1 800 784,61 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
lwówecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim. Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowości Gryfów Śląski w Gminie Gryfów Śląski, wchodzącej w skład ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zakres planowanych prac: budowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oraz wodociągowej o następujących parametrach: 1) branża drogowa: • szerokość obustronnych chodników z nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,00 m, • szerokość jezdni z betonu asfaltowego 7,00 m • szerokość zatoki parkingowej dla samochodów ciężarowych 3,00 m • szerokość parkingu dla samochodów osobowych 4,50 m (42 miejsca parkingowe w tym 3 dla niepełnosprawnych) • pas zjazdowy na skrzyżowaniu z ulicą Lwowską o szerokości 3,50 m • poszczególne nawierzchnie obramowane będą krawężnikiem betonowym 15×22 cm (najazdowym), lub 15×30 (wystającym) oraz obrzeżem 8×30 • nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego • na końcu drogi plac manewrowy z betonu asfaltowego o wymiarach 16,50×19,00m • w ciągu drogi 2 przejścia dla pieszych • odcinek posiadać będzie odwodnienie w postaci: • kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami deszczowymi, • ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej • spadki poprzeczne i podłużny jezdni • wykonanie sieci sanitarnej • wykonanie sieci wodociągowej • wykonanie oświetlenia projektowanej drogi 2) branża elektryczna: • zabudowa szafki licznikowej SL-1P przy granicy dz. nr 54/39 od strony drogi – szt.1; • zabudowa szafy sterowniczej oświetlenia drogowego SO przy ww. szafce licznikowej SL-1P na dz. nr 54/39 – szt.1; • budowa linii kablowej typu YKY 5×16 mm2, od proj. wg odrębnego opracowania stacji transformatorowej do SL-1P+SO – ok. 13 m; • budowa linii kablowej oświetleniowej typu YKY 3×10 mm2 – 503 m; • posadowienie fundamentów prefabrykowanych F160 lub równoważnych – szt. 20; • posadowienie słupów oświetleniowych wysięgnikowych ocynkowanych o dł. wysięgnika 3

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.