Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej

kategoria
nazwa beneficjenta
"SUDECKI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO"
wartość projektu
2 152 941,18 zł
dofinansowanie z UE
1 732 080,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki (dolnośląskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez stworzenie im możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia doradczego. Wsparcie będzie miało formułę projektów grantowych, co pozwoli wykorzystać wieloletnie doświadczenie Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i jego partnerów IOB do pełnienia funkcji grantodawów, doprowadzi do wzmocnienia MŚP oraz ułatwi ich rozwój. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie: – udzielenie 61 grantów w wysokości 30.000 zł każdy, w ramach otwartych konkursów, – obsługę merytoryczno – finansową projektu, w tym konkursów grantowych, – promocję, informację i upowszechnianie projektu, w tym, działania intensyfikujące udział MŚP w projekcie, – opracowanie dokumentacji projektowej, w tym analiz i badań Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się pośrednio do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach szerokiego i efektywnego wykorzystania środków finansowych oraz do poprawy rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska. Efektami projektu będą stworzone miejsca pracy w IOB na czas realizacji projektu oraz wzrost konkurencyjności wspartych MŚP. Chcąc zapewnić rynkowi atrakcyjną ofertę usług adekwatną do specyficznych potrzeb i naturalnych zachowań przedsiębiorstw, Partnerstwo: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego i Sudecka Izba Przemysłowa-Handlowa w styczniu 2017 r. przeprowadziło badanie oczekiwań podmiotów gospodarczych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem było poznanie przekonań związanych z pożądanymi kierunkami rozwoju przedsiębiorstw, oczekiwanymi kierunkami doradztwa oraz głównymi barierami rozwoju. W ramach badania uwzględniono także specyficzne sektory zaliczone do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Na tej podstawie zdefiniowano cele

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.