Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu.

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KAMIENNA GÓRA
wartość projektu
1 145 007,11 zł
dofinansowanie z UE
648 505,92 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kamiennogórski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem Wnioskodawcy, planowanym do osiągnięcia poprzez realizację projektu, jest pobudzanie aktywności gospodarczej na terenach wiejskich co odpowiada kierunkowi wyrażonemu w podstawowym dokumencie Aglomeracji Wałbrzyskiej tj. Strategii ZIT AW. Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową obecnie nieczynnej części świetlicy wiejskiej w Czadrowie, a także wyposażenie tego obiektu na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego wsparcie początkującym przedsiębiorcom. Tym samym wykorzystany będzie obiekt już istniejący (pozytywny wpływ na ład przestrzenny), który zostanie gruntownie zmodernizowany, a nadto jest dogodnie zlokalizowany bezpośrednio przy drodze powiatowej do Kamiennej Góry (miasta powiatowego), w odległości niespełna 2 km od jej centrum. Alternatywą dla tego rozwiązania byłaby budowa zupełnie nowego obiektu (co oznacza znacząco większe koszty budowy i brak odpowiedniej działki gruntu w zasobach gminy), lub rezygnacja z projektu co w długofalowej perspektywie negatywnie wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy gminy. Odbiorcami efektów projektu będzie kilka grup: 1) funkcjonujące w gminie małe i mikro przedsiębiorstwa poszukujące dróg rozwoju i wzrostu kompetencji, 2) absolwenci szkół i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i poszukujące wsparcia w tych zamierzeniach, 3) firmy szukające kooperantów i zainteresowane tworzeniem sieci współpracy, 4) instytucje rynku pracy (PUP, LGD) W celu przygotowania projektu i jego prawidłowej realizacji porozumiano się i podjęto współpracę z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego (IOB) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (uczelnia wyższa), przeprowadzono także (pod kierunkiem dr Magdaleny Rękas – adiunkta UE we Wrocławiu), badania ankietowe w zakresie postaw przedsiębiorczych młodzieży klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kamiennogórskiego, oraz ich wiedzy o inkubatorach przedsiębiorczości. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami tych instytucji (z udziałem dr hab. Mariana Kachnia

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.