Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych

kategoria
nazwa beneficjenta
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE-URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
wartość projektu
3 047 728,92 zł
dofinansowanie z UE
2 587 162,78 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza regionu w celu pozyskania nowych inwestorów oraz prezentacja dolnośląskiej przedsiębiorczości za granicą. Projekt wspiera przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym i krajowym, za pomocą szeregu instrumentów, takich jak: targi, film promocyjny, ogłoszenia w prasie, materiały informacyjno-promocyjne dot. potencjału gospodarczego regionu. Dotychczas samorząd woj. dolnośląskiego wspierał przedsiębiorczość MŚP i innowacyjność w regionie m.in. poprzez organizację misji gospodarczych z udziałem przedstawicieli dolnośląskich firm do Niemiec (targi Zuliefermesse Lipsk, misja branży IT Drezno, misja branży surowców naturalnych – Freiberg, Lipsk, misja branży kosmetycznej – Monachium), USA (misja na kongres Camacol w Miami), a także organizację forów gospodarczych (z misją przyjazdową przedsiębiorców i izb handlowych z USA, Gruzji, Iranu, Turcji czy Słowenii). Wsparcie UMWD dla MŚP oferowane jest również poprzez zachęcanie przedsiębiorców do udziału w targach, misjach, konferencjach, organizowanych przez Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., której 100% udziałów pozostaje w posiadaniu Województwa. Niniejszy projekt jest zbudowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń UMWD oraz stanowi kontynuację i wzmocnienie działań proeksportowych i proinwestycyjnych, ukierunkowanych na osiągnięcie założonych celów. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez: 1.Udział przedsiębiorców w trzech międzynarodowych imprezach targowych, promocję potencjału gospodarczego Dolnego Śląska na tych targach (CEBIT, Hannover Messe i CIFIT) – w celu przyciągnięcia nowych inwestorów oraz prezentacji dolnośląskich produktów i usług wpisujących się z regionalne inteligentne specjalizacje. Wybór targów jest zdeterminowany następującymi przesłankami: 1.Lokalizacja targów – kraj, w którym organizowane są targi zbieżny z priorytetami współpracy zagranicznej województwa (kierunek wspó

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.