Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Stworzenie długoterminowej strategii wejścia na rynek amerykański przez przedsiębiorstwo Łukasz Markowski

kategoria
nazwa beneficjenta
ŁUKASZ MARKOWSKI
wartość projektu
49 815,00 zł
dofinansowanie z UE
30 982,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest stworzenie strategii współpracy Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi prowadzącymi działalność w tożsamym do Wnioskodawcy zakresie na terenie stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych (dalej: PB). Współpraca Wnioskodawcy z PB docelowo miałaby mieć charakter dwustrumieniowy: Wnioskodawca wspólnie z PB wdrażałby projekty realokacji aktywów polskich Klientów Biznesowych na terytorium Stanów Zjednoczonych (Floryda) oraz zapewniałby wsparcie Klientów Biznesowych ze Stanów Zjednoczonych (przekazanych przez PB) podczas ich działalności inwestycyjnej na terytorium Polski (zapewnienie bieżącej obsługi i doradztwa biznesowego/podatkowego). Odbiorcami projektu docelowo są przedsiębiorcy z obu krajów (Polska i Stany Zjednoczone), których intencją/celem biznesowym jest przeniesienie części aktywów/prowadzonej działalności bądź inwestycje rzeczowe/kapitałowe w drugim z krajów objętych współpracą. Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie nowej jakościowo współpracy, dzięki której zarówno Wnioskodawca jak i PB uzyskają tzw. „wartość dodaną” do dotychczas świadczonych usług zaś potencjalni Klienci będą mieli zapewnione wsparcie na jakie na dzień dzisiejszy nie mogą liczyć (a którego oczekują).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.