Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie Strategii biznesowej firmy Browar Profesja sp. z o. o.

kategoria
nazwa beneficjenta
BROWAR PROFESJA SP. Z O. O.
wartość projektu
49 815,00 zł
dofinansowanie z UE
34 425,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowej strategii biznesowej wykorzystującej istniejące, pełne zasoby firmy, określającej kierunki rozwoju zarówno asortymentowego jak związanego ze sposobem zarządzania, planowaniem nowych inwestycji, a także możliwościami rozwoju związanymi z otwarciem kanałów dystrybucji poza granice kraju. Jedynie obranie prawidłowego kursu, spójność i konsekwencja w działaniu dają realne szanse na rozwój firmy. Głównym celem przedmiotowego projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz pełne wykorzystanie zasobów firmy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki dogłębnej analizie przedsiębiorstwa, określeniu luk i szans oraz wdrożeniu zaproponowanych kompleksowych rozwiązań w odniesieniu do konkretnych działań. Ważne jest wybranie odpowiednich kanałów dystrybucji (restauracje, sklepy specjalistyczne, sieci handlowe, stacje benzynowe, własna sieć lokali), rynków (lokalny, krajowy, zagraniczny), asortymentu (ciągła rotacja stylów i wrzucanie nowości czy stała oferta), sprzedaż bezpośrednia czy wykorzystanie firm handlowych (hurtowni). Dodatkowo istotnym elementem będzie zbadanie możliwości ekspansji na rynki zagraniczne tj. określenie, które rynki są najbardziej rentowne i otwarte na tego typu produkty (Skandynawia, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Włochy) i wskazanie kanałów dystrybucji do wybranego/wybranych krajów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.