Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie ekspansji firmy Pneumat na wybrane rynki zagraniczne poprzez dostosowanie oferty do wymogów klienta zagranicznego

kategoria
nazwa beneficjenta
PNEUMAT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
200 000,00 zł
dofinansowanie z UE
138 210,85 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W związku z dotychczasowym, dynamicznym rozwojem firmy, Wnioskodawca, poszukując nowych rynków zbytu i kierunków ekspansji, zadecydował o zwiększeniu internacjonalizacji działalności Pneumat System. W styczniu tego roku stworzono Długoterminową Strategię Rozwoju Przedsiębiorstwa, w której, na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji firmy, rekomendowano ekspansję na rynki niemiecki, czeski, ukraiński oraz włoski. Informacje dotyczące potrzeb i wymagań otrzymywane przez Wnioskodawcę od potencjalnych klientów z wybranych rynków docelowych wskazują, iż jego oferta nie spełnia ich oczekiwań. Przedmiotem projektu będzie zatem dostosowanie produktów oferowanych przez firmę Pneumat System do wymogów technologicznych klientów zagranicznych poprzez zakup i wdrożenie specjalistycznej tokarki CNC. Jej implementacja w parku maszynowym i odpowiednie zastosowanie pozwolą na ulepszenie procesu produkcji siłowników kompaktowych serii DSK. Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej ekspansji Pneumat System na wybrane rynki docelowe. Cel projektu jest więc tożsamy z celem priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020. Priorytet I zakłada realizację działań prowadzących do wspomagania rozwoju MŚP. Cele projektu Wnioskodawcy wpisują się wprost w cele programowe i są realne do osiągnięcia, ponieważ są wynikiem potrzeb, analiz i działań zmierzających do rozwoju działalności firmy. Wnioskodawca doskonale zna obszar, w który zamierza zainwestować. Projekt zostanie zrealizowany w obrębie aktualnie posiadanych powierzchni produkcyjnych- zgodnie z wskazaną lokalizacją, zatem jego realizacja nie wymaga pozwoleń ani wykonania prac budowlanych. Wnioskodawca jest w pełnej gotowości do jego realizacji zarówno od strony technicznej, zasobów ludzkich, jak również posiada zapewnione odpowiednie finansowanie projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.