Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych opakowań polimerowych o podwyższonej barierowości i sterylności.

kategoria
nazwa beneficjenta
" M M PRODUKT " MACIEJ MIKOŁAJCZAK
wartość projektu
12 268 202,32 zł
dofinansowanie z UE
5 636 945,38 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
m. Bydgoszcz
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
1.6. Wpieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest wdrożenie w firmie MM Produkt wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych, znacząco ulepszonych produktów. W efekcie, w przedsiębiorstwie MM Produkt możliwa będzie dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych, uprzednio nie wytwarzanych w zakładzie.Projekt jest zatem zgodny z typami projektów przewidzianych do wsparcia w ramach poddziałania 1.6.2 w zakresie typu 2: „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych”.Zastosowanie innowacyjnej technologii opracowanej przez MMP doprowadzi do uzyskania następujących, znacząco ulepszonych cech produktów (innowacja produktowa):- sterylność opakowania,- zintegrowanie etykiety barierowej z opakowaniem – co najmniej 85%,- barierowość opakowania zwiększona o 10-15%,- obniżenie gramatury opakowania i tuby – o 3–5 %Inwestycja zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie, przewidywany termin uruchomienia nowej produkcji to 07.2018r.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.