Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Zawodowcy w Gorzowie

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
3 413 330,83 zł
dofinansowanie z UE
2 901 331,21 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Miasto Gorzów Wlkp. (MG) współpr. z renomowanymi inst. i org.-partnerami proj. podejmuje innowacyjne kompleksowe dział. skierowane na dosk. jakości kszt. zaw. w MOF GW Wg założ. proj. najważniejszy będzie uczeń (U)–przyszły prac, którego sukces uzależn. jest m.in. od komp. N. U otrzymają niespotykane dotąd w takich proj. atrakcyjne formy eduk. Każdy U zgodnie z rozpoznanym indywid. potencjałem, otrzyma adekwatną formułę wsparcia przygot. do jednej z 3 dróg zaistnienia na rynku–jako prac. na stanowisku robotn., specjalistycznym (kont. ed. na studiach) lub otwarcie dział. gosp. N-le (N) podniosą swoje kwalifik. zaw., uaktualnią wiedzę o najnowsze osiągnięcia techn, dostosują się do zmieniających się wymagań i cech U. Pokolenie Y i Z nie potrafi dłuższy czas skupić swojej uwagi, należy więc oferować im formy eduk. z wyk. multimed, tutoringu i coachingu, dost. do ich psych Szkoły (SZ) zostaną doposaż. w sprzęt i śr.i dydakt. zg. ze standardem lok. rynku pracy Wsparciem w proj. zost. obj. 13 SZ zaw. MOF GW, 90% U – 3200 (1280K, 1920M) 55%N – 90 (40K, 50M) Utworzy się Powiatowy Punkt Konsultacyjny (PPK), 12 e-SPInk (Szkolne Punkty Informacji i Kariery) i CKZiU.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.