Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO ZGIERZ
wartość projektu
11 642 468,07 zł
dofinansowanie z UE
6 255 585,99 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST PRZEPROWADZENIE GŁĘBOKIEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z TERENU MIASTA ZGIERZA, CELEM ZWIĘKSZENIA ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. PROJEKTOWANE DZIAŁANIA ZNACZĄCO PRZYCZYNIĄ SIĘ DO SYSTEMU RACJONALIZACJI UŻYTKOWANIA I WYTWARZANIA ENERGII W BUDYNKACH OBJĘTYCH PROJEKTEM, CO POZWOLI NA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ PRZYCZYNI SIĘ DO OBNIŻENIA EMISJI CO2. ZAKŁADA SIĘ ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW NA ŚR. POZIOMIE 51%. PROJEKTOWANE DZIAŁANIA (WYMIENIONE W AUDYTACH ENERGETYCZNYCH) ZAKŁADAJĄ M.IN.: OCIEPLENIE OBIEKTÓW, WYMIANĘ OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, PRZYBUDOWĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA, MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW WENTYLACJI, WYMIANĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO ORAZ PRZEPROWADZENIE WSZELKICH PRAC TOWARZYSZĄCYCH, STANOWIĄCYCH ELEMENT PRAC REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH. PRZEDMIOTOWY PROJEKT OBEJMUJE TRZY BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OSIEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO ZGIERZ TJ.: 1. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZGIERZU: a. BUDYNEK URZĘDU MIASTA ZGIERZA, PLAC JANA PAWŁA II 16, b. URZĄD STANU CYWILNEGO (USC), UL. 1 MAJA 5, c. HALA MOSIR, UL. WSCHODNIA 2. 2. BUDYNKI ZASOBU KOMUNALNEGO W ZGIERZU: a. UL. DŁUGA 16 WRAZ Z OFICYNĄ, b. UL. DŁUGA 18, c. UL. DŁUGA 19, d. UL. DŁUGA 22, e. UL. DŁUGA 30, f. UL. DŁUGA 32, g. UL. DŁUGA 40 h. UL. DŁUGA 41. GŁÓWNYM BENEFICJENTEM PROJEKTU JEST GMINA MIASTO ZGIERZ. POŚREDNIMI GRUPAMI KORZYSTAJĄCYMI Z REZULTATÓW PROJEKTU TO M.IN. OSOBY MIESZKAJĄCE W ZASOBIE KOMUNALNYM ORAZ NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH. Z REZULTATÓW PROJEKTU BĘDĄ KORZYSTAĆ ZARÓWNO PRACOWNICY URZĘDU MIASTA ZGIERZ, USC, HALI SPORTOWEJ MOSIR W ZGIERZU, JAK I OSOBY KORZYSTAJĄCE Z USŁUG TYCH OBIEKTÓW. W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ W WYNIKU REALIZACJI PROJ. POPRAWIE ULEGNIE JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, ZATEM INTERESARIUSZAMI PROJEKTU BĘDĄ MIESZKAŃCY MIASTA ZGIERZA I OKOLIC, INSTYTUCJE I PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYCH OBSZARÓW.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.