Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

BUDOWANIE NOWOCZESNEGO MUZEUM DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM. MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI PLACÓWKĄ KREATYWNĄ

category
Name of the beneficiary
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
Project value
7 838 245,07 zł
Co-financing from the EU
4 010 478,23 zł
Voivodeship
łódzkie
County
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
6.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Beneficjentem projektu jest Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi poprzez nadanie nowych funkcji Muzeum Tradycji Niepodległościowych – Oddział Martyrologii Radogoszcz i Oddział Stacja Radegast. Grupą docelową projektu będą: mieszkańcy miasta Łodzi, i całego województwa łódzkiego – wszyscy odwiedzający miejsca martyrologii. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Oddział Stacja Radegast: roboty budowlane (m.in. w zakresie remontu ścian, rampy kolejowej z otoczeniem, remontu i termomodernizacji dachu, przebudowy instalacji c.o., wod.-kan.), zagospodarowanie terenu (m.in.: naprawa dylatacji, nowe pokrycie stropu przy budynku Tunelu- Pomnik Zagłady Żydów; naprawa nawierzchni brukowej), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw); Oddział Martyrologii Radogoszcz: roboty budowlane (polegające m.in. na poprawie stanu technicznego budynków, dostosowania budynku wystawienniczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynku administracyjno-magazynowego do prawidłowego przechowywania zbiorów historycznych, prace remontowe związane z zagospodarowaniem terenu), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw). W oparciu przede wszystkim o zakup nowego wyposażenia, obu oddziałom Muzeum zostaną nadane nowe funkcje w postaci utworzenia nowego programu merytorycznego (wraz ze ścieżkami edukacyjnymi), bazującego na nowoczesnych technikach wystawienniczych, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej. W ramach zarządzania projektem przewidziano realizację usługi promocji projektu, nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu. Ponadto przewidziano zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl