Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF

nazwa beneficjenta
MIASTO JÓZEFÓW
wartość projektu
45 779 807,69 zł
dofinansowanie z UE
26 695 627,21 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
miński
otwocki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W sześciu podwarszawskich gminach: Halinów, Józefów, Karczew, Otwock, Sulejówek i Wiązowna powstało łącznie ponad 45 km dróg rowerowych i ponad 3,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Liderem partnerskiego projektu było miasto Józefów. Inwestycja realizowana była na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zmodernizowano i wybudowano nowe asfaltowe trasy rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich powstała sieć dróg rowerowych, które stanowią spójne połączenia międzygminne. Nowe trasy rowerowe umożliwiają zarówno uprawianie turystyki rowerowej jak i pełnią funkcje korytarzy transportowych. Możliwe jest teraz dojechanie drogą rowerową do przystanków i zintegrowanych węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej. Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy stanu powietrza, zmniejszenia hałasu, a także do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Galeria

Fot. Urząd Miasta Józefów, Urząd Miasta Otwock, Urząd Gminy Wiązowna, Urząd Gminy Halinów, Urząd Gminy Karczew

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.