Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Adaptacja budynku na działce 173/8 w Sękowej na Regionalną Izbę pamięci kulinarnej

kategoria
nazwa beneficjenta
UNI-AGRO SĘKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
5 127 132,00 zł
dofinansowanie z UE
2 173 776,60 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
gorlicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest adaptacja (rozumiana we wniosku jako przebudowa) budynku mieszczącego się w Sękowej na obiekt turystyczny, jakim jest Regionalna Izba Pamięci Kulinarnej. Będzie to możliwe poprzez realizację działań inwestycyjnych, umożliwiających prezentację dorobku kulinarnego regionu (księga przepisów, wykonanie ekspozycji, strona WWW) oraz służących realizacji działań miękkich (kursów gastronomicznych z zakresu dań tradycyjnych i regionalnych, spotkań lokalnych grup kultywujących wartości tradycyjne). Zakres rzeczowy obejmuje realizację dwóch zadań: 1.Adaptacja istniejącego budynku na Regionalną Izbę Pamięci Kulinarnej: 5 103 762,00 PLN; 2.Promocja projektu: 23 370,00 PLN (brutto). Szczegółowy opis wskazano w pkt C.2.3. Przyjęte w projekcie rozwiązania architektoniczne, technologiczne i techniczne pozwolą na efektywne wdrożenie inwestycji i eliminację problemów z pkt.1. Zaplanowano m.in. roboty rozbiórkowe, wymianę pokrycia dachowego, posadzek, okien, naprawę stropu, wykonanie instalacji, tak aby możliwe było pomieszczenie pow. 200 osób i zapewnienie dobrych warunków. Wszystkie prace będą zgodne z obowiązującymi normami. Wnioskodawca będzie dążył do wyboru energooszczędnych rozwiązań, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Obiekt będzie dostępny przez cały rok niezależnie od warunków pogodowych. W pobliżu znajduje się droga wojewódzka 977 oraz przystanek PKS. Tym samym występuje co najmniej jedna forma publicznej komunikacji zbiorowej zapewniająca dostęp w pobliże miejsca lokalizacji efektów projektu. W projekcie planowana jest również odpowiednia infrastruktura parkingowa w bezpośrednim otoczeniu. Przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie. Projekt przedstawia optymalną relację jakości do ceny. Przeprowadzono rozmowy z wieloma podmiotami w celu wyceny planowanych zadań. Przyjęte rozwiązania w pełni odpowiadają na potrzeby i problemy zdiagnozowane w części C.1. Opis projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.