Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni- ucz się, doświadczaj, pracuj.

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GDYNI
wartość projektu
12 132 621,48 zł
dofinansowanie z UE
10 312 728,26 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
3.3. Edukacja zawodowa
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt skierowany jest do grupy 2500 uczniów. Jego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w Gdyni. W ramach projektu przewiduje się wsparcie uczniów ze w formie dodatkowych 150 godzin staży u pracodawców, zajęć podnoszących kompetencje zawodowe i kursów/szkoleń umożliwiających zdobycie certyfikatów branżowych. Uczniowie przede wszystkim kształcić się będą w branżach takich jak: transport, logistyka i motoryzacja, przemysł morski, ICT, elektronika, turystyka, sport i rekreacja. Nauczyciele kształcenia zawodowego z tych szkół uzyskają możliwość aktualizacji swoich kwalifikacji m.in. w formie staży, studiów podyplomowych oraz kursów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.