Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

"Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa -Słupsk - Ustka".

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
209 088 352,78 zł
dofinansowanie z UE
144 044 026,07 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
bytowski
m. Słupsk
słupski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Inwestycja jest jednym z etapów linii kolejowej nr 405 na odcinku granica województwa – Słupsk – Ustka w km 104,515 – 193,474. W ramach projektu wymieniona zostanie nawierzchnia torowa od stacji Miastko do p.o. Ustka Osiedle. Zmodernizowane i przebudowane zostaną przejazdy kolejowe (52 przejazdów), obiekty inżynieryjne (prace rewitalizacyjne na: 4 mostach, 8 wiaduktach,32 przepustach, jednej ścianie oporowej, wybudowane zostanie nowe przejście pod torami na stacji Kępice oraz wyremontowane przejście pod torami na stacji Miastko), perony (rewitalizacja 22 peronów), telekomunikacja, elektroenergetyka, a także urządzenia srk (zabudowa nowych urządzeń stacyjnych srk na stacjach gdzie planowane są mijanki. Na stacji Miastko, Słupsk i Ustka zaplanowano zabudowę nowych zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń srk. Do realizacji rewitalizacji linii kolejowej nr 405 planowany jest wykup gruntów . Przewiduje się również wycinkę drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.