Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

kategoria
nazwa beneficjenta
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
wartość projektu
7 524 379,99 zł
dofinansowanie z UE
5 402 456,90 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Katowice
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot proj:utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych poprzez rozbudowę: -Miejskiego Przedszkola Nr 41 z Oddz.Integracyjnymi w Katowicach, ul.Koraszewskiego 6-o 84 miejsca, -Miejskiego Przedszkola Nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach, ul.Brynicy 50-o 72 miejsca, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice,w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej. Cel projektu: zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oferowanej przez miasto Katowice. Rozbudowę przedszkoli planuje się jako budynki wolnostojące,w technologii modułowej wraz z powiększeniem terenu rekreacyjnego,terenu i urządzeń placu zabaw oraz infrastrukturą towarzyszącą–proporcjonalnie do zwiększonej liczby dzieci.Nowe obiekty będą połączone łącznikiem z istniejącymi budynkami.Moduły będą dostarczane na budowę jako kompletne elementy wraz z instalacjami i wykończeniem ścian i podłóg.Realizacja inwestycji zakończy się w III kwartale 2017r.