Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

kategoria
nazwa beneficjenta
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
wartość projektu
7 524 379,99 zł
dofinansowanie z UE
5 402 456,90 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Katowice
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot proj:utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych poprzez rozbudowę: -Miejskiego Przedszkola Nr 41 z Oddz.Integracyjnymi w Katowicach, ul.Koraszewskiego 6-o 84 miejsca, -Miejskiego Przedszkola Nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach, ul.Brynicy 50-o 72 miejsca, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice,w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej. Cel projektu: zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oferowanej przez miasto Katowice. Rozbudowę przedszkoli planuje się jako budynki wolnostojące,w technologii modułowej wraz z powiększeniem terenu rekreacyjnego,terenu i urządzeń placu zabaw oraz infrastrukturą towarzyszącą–proporcjonalnie do zwiększonej liczby dzieci.Nowe obiekty będą połączone łącznikiem z istniejącymi budynkami.Moduły będą dostarczane na budowę jako kompletne elementy wraz z instalacjami i wykończeniem ścian i podłóg.Realizacja inwestycji zakończy się w III kwartale 2017r.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.