Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X

nazwa beneficjenta
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
891 669,87 zł
dofinansowanie z UE
561 215,20 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnego pionowego centrum obróbczego CNC wraz z oprogramowaniem CAD/CAM” zakładał wprowadzenie na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X.– To urządzenie, dzięki precyzji i szybkości pracy, usprawniło proces produkcyjny – podkreśla prezes zarządu
OBREiUP. – Zamiast inwestować osiem godzin w produkcję elementu, możemy go wykonać w 120 minut. Seryjnie powstają produkty o najwyższej jakości i skrupulatnie kontrolowanej zgodności z międzynarodowymi standardami. To gwarantuje niezawodność części w instalacjach, od których może zależeć ludzkie życie, jak na przykład systemy bezpieczeństwa w windach osobowych w górnictwie – wyjaśnia prezes.Nowoczesna obrabiarka zrewolucjonizowała proces produkcyjny, a zakupione do niej oprogramowanie CAD/CAM pozwala projektować nowe rozwiązania i przenieść gotowy projekt na realizację. – Dzięki temu tworzymy w teorii element, wraz z jego najdrobniejszymi detalami, a następnie generujemy kod NC, który „rozumie” nasza maszyna – opowiada Beneficjent.Tak właśnie powstaje sztandarowy produkt OBREiUP – siłowniki pneumohydrauliczne OBRE.X, ale również cała gama innych, nietypowych, robionych na zamówienie części. – Nasze możliwości techniczne są teraz nieograniczone niczym ludzka wyobraźnia. A przy tym, przy porównywalnej jakości, nasza oferta jest mocno konkurencyjna na rynkach światowych. Ceny mamy najczęściej takie same jak zagraniczni producenci, z tym że nasze są wyrażone w złotówkach, a tamte np. w euro – mówi prezes OBREiUP. Kluczowy krok do konkurowania na światowych rynkach został już wykonany – nawiązano współpracę z rynkiem niemieckim. Zarząd spółki chce kontynuować ten kierunek rozwoju. Firma ma w planach udział w misjach gospodarczych i szeroką promocję swojej, konkurencyjnej cenowo i jakościowo, oferty.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.