Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem.

nazwa beneficjenta
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
wartość projektu
759 525,00 zł
dofinansowanie z UE
569 643,75 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
skarżyski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Tolek” gwarantuje bezpieczeństwo
Strażacy ochotnicy z gminy Skarżysko-Kam. na nowy wóz strażacki czekali od lat.  W końcu Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem.Szansa na bogato wyposażony, nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Skarżysko-Kamienna (osiedle Książęce) pojawiła się za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Współpraca z samorządem dała upragniony efekt.- Nowy wóz podniósł mobilność naszej jednostki, staliśmy się bardziej niezawodni w naszych działaniach – mówi Marcin Niziołek, naczelnik w OSP Skarżysko-Kam.

– Zwiększył efektywność akcji ratowniczych oraz usuwanie skutków zagrożeń naturalnych przez OSP w Skarżysku. Co bardzo ważne dla mieszkańców, skrócił czas dojazdu do akcji. Niewątpliwie nowy wóz przyczynił się też do ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie emisji spalin. Dzięki zakupowi podniósł się poziom bezpieczeństwa na terenie działania naszej jednostki –  zauważa naczelnik Niziołek.

Oficjalne przekazanie wozu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof odbyło się podczas obchodów 95-lecia OSP w Skarżysku-Kam. Jak usłyszeli licznie zgromadzeni mieszkańcy poświęcono wówczas uroczyście  jeden z najnowocześniejszych tego typu samochodów w okolicy.Mieszkańcy gminy Skarżysko-Kamienna i powiatu skarżyskiego oraz sami strażacy ochotnicy są bardzo zadowoleni z tego zakupu. Nowoczesny wóz strażacki przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa i sprawnego prowadzania akcji ratowniczych na terenie gminy, województwa świętokrzyskiego oraz całej Polski.

– Wreszcie chłopcy jeżdżą do ognia jakimś porządnym sprzętem, a nie rozchwianym, nie wzbudzającym zaufania zabytkiem –  zauważył pan Leon, spotkany przez nas przy remizie. Bo trzeba wiedzieć, iż nowy pojazd zastąpił wysłużonego Stara 244 z… 1980 roku.

– Stary wóz nieustannie ulegał awariom, a ten nowy, to już jest XXI wiek – mówi Andrzej Markiewicz, prezes OSP Skarżysko, ciesząc się z nabytku, który trafił do jednostki dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przyznanemu przez Urząd Marszałkowski.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.