Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Z zabawy - nauka. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz językowych.

kategoria
nazwa beneficjenta
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY W STAREJ SŁUPI - SZKLANY DOM
wartość projektu
136 887,50 zł
dofinansowanie z UE
104 442,50 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel główny: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych i porozumiewania się w języku obcym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych u 18K i 22M- uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Słupi poprzez wdrożenie zajęć pozalekcyjnych i doposażenie pracowni przedmiotowych. Cel będzie osiągnięty do 31.08.2018. Gr. docelowe: 40 uczniów PSP w Starej Słupi. Wsparcie: dla uczniów będą realizowane dwa rodzaje zajęć: matematyczno-przyrodnicze oraz j.angielski, przede wszystkim dla uczniów mających problemy w nauce. Planujemy szerokie wykorzystanie TIK na zajęciach. Zostanie także zakupione wyposażenie pracowni, które jest niezbędne do realizacji założonych zajęć. Wartość projektu 136 887,50 zł, wkład własny 32 445,00 zł.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.