Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi

Name of the beneficiary
GMINA BUSKO - ZDRÓJ/ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU - ZDROJU
Project value
606 997,65 zł
Co-financing from the EU
515 948,00 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
buski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez utworzenie Klubu Seniora przy MGOPS w B-Z dla 40 os.(25K i 15M) w wieku 60+, korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Cel będzie realizowany poprzez kompleksowe wsparcie dla seniorów w tym os. niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność w postaci uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych, poradnictwie specjalistycznym, szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych, warsztatach prozdrowotnych oraz zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Realizacja założonego celu przyczyni się do utworzenia klubu seniora dla osób starszych i niesamodzielnych, który będzie miał na celu przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także zwiększenie wachlarza usług społecznych realizowanych w MGOPS w B-Z. Wartość projektu wynosi 606.997,65 zł

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl