Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimage
The title of the project

Węzeł przesiadkowy Owińska

Name of the beneficiary
GMINA CZERWONAK
Project value
17 304 293,58 zł
Co-financing from the EU
9 387 975,90 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
poznański
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
action
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Zadanie 1. Modernizacja parkingu Pamp;R i Bamp;R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz przebudowa ulic i przejść przez tory kolejowe.Zadanie 2. Zakup autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP.Zadanie 3. Działania informacyjno -promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszegoJego efekty rzeczowe (produkty) to:1. wybudowany zintegrowany system przesiadkowy1 zmodernizowany obiekt “parkuj i jedź” (zawierający 60 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach “parkuj i jedź” w tym 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych)1 wybudowany obiekt Bikeamp;Ride” (zapewniający 18 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bikeamp;Ride”)1 zainstalowany inteligentny system transportowy3,085 wybudowanych dróg dla rowerów3,210 km całkowitej długości nowych lub przebudowywanych linii komunikacji miejskiej1 zakupiona jednostka taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (zapewniający 20 os. pojemności zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej).

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl