Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimage
The title of the project

Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz

Name of the beneficiary
The City of Kalisz
Project value
41 031 450,12 zł
Co-financing from the EU
30 505 736,04 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
m. Kalisz
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
action
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt, którego rzeczowa realizacja zakończyła się w I kwartale 2020 r. swoim zakresem obejmował: zakup niskoemisyjnych autobusów – 11 pojazdów hybrydowych; budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu w rejonie dworców autobusowego i kolejowego oraz wyposażenie wskazanych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty; budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Staszica z ulicą Górnośląską; modernizację oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność w obrębie dwóch osiedli Kalisza: Winiary i Rypinek oraz kampanię informacyjno – promocyjną (pakiet miękkich działań mających nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną, tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo).

Projekt zawierał działania realizujące postulaty strategii niskoemisyjnych i wynikał z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza. Jego bezpośrednim celem było dążenie do poprawy jakości powietrza w Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekt prowadzić miał do budowania w mieście świadomości, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu, do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego oraz wzrostu znaczenia ruchu rowerowego i pieszego w mieście, a w konsekwencji do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, redukcji hałasu i obniżenia kongestii transportowej, a także poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl