Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.

kategoria
nazwa beneficjenta
"ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
2 245 809,03 zł
dofinansowanie z UE
912 930,50 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
policki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnej zakładu firmy Arysto w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych wkładów kominkowych z unikatowym mechanizmem podnoszenia drzwiczek z uszczelniającym systemem dociskowym, poprzez: 1.Rozbudowę i przebudowę budynku w celu uzyskania powierzchni 357,74 m2 powierzchni użytkowej na potrzeby rozwoju biura projektowego i stworzenia laboratorium badawczo-rozwojowego oraz rozwoju działu sprzedaży, 2.Zakup wyposażenia laboratorium badawczo-rozwojowego w urządzenia kontrolno pomiarowe i sprzęt komputerowy, w szczególności firma zakupi: a.Jeden analizator spalin CO2, CO, O2, NOx b.Jedną kamerę termowizyjną, c.Jeden przepływomierz, d.Jedno stanowisko do odbioru ciepła, e.Jeden rejestrator danych. f.Jeden zespół komputerowy, 3.Zakup maszyn produkcyjnych, w szczególności: a.jedną prasę krawędziową z adaptacyjnym systemem autokorekcji procesu, opartym o laserowy pomiar kąta. b.jedno zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. Etap I. Wybór dostawców wyżej wymienionych maszyn oraz robót budowlanych. Etap II. Przygotowanie miejsc posadowienia maszyn. Przed realizacją dostaw, wykonane zostaną prace przygotowawcze miejsca instalacji i posadowienia zakupywanych środków trwałych. Prace te zostaną wykonane we własnym zakresie. ETAP III.Realizacja robót budowlanych oraz zakup, instalacja i uruchomienie nabywanych. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonana zostanie instalacja i posadowienie i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Etap IV. Wybór dostawców wyposażenia laboratorium badawczo-rozwojowego. Etap.V. Nabycie wyposażenia laboratorium badawczo-rozwojowego oraz oddanie do użytkowania wraz z obiektem budowlanym. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych i do zasobów produkcyjnych firmy Arysto w zakładzie w Sławoszewie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.