Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.

kategoria
nazwa beneficjenta
"ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
2 245 809,03 zł
dofinansowanie z UE
912 930,50 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
policki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnej zakładu firmy Arysto w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych wkładów kominkowych z unikatowym mechanizmem podnoszenia drzwiczek z uszczelniającym systemem dociskowym, poprzez: 1.Rozbudowę i przebudowę budynku w celu uzyskania powierzchni 357,74 m2 powierzchni użytkowej na potrzeby rozwoju biura projektowego i stworzenia laboratorium badawczo-rozwojowego oraz rozwoju działu sprzedaży, 2.Zakup wyposażenia laboratorium badawczo-rozwojowego w urządzenia kontrolno pomiarowe i sprzęt komputerowy, w szczególności firma zakupi: a.Jeden analizator spalin CO2, CO, O2, NOx b.Jedną kamerę termowizyjną, c.Jeden przepływomierz, d.Jedno stanowisko do odbioru ciepła, e.Jeden rejestrator danych. f.Jeden zespół komputerowy, 3.Zakup maszyn produkcyjnych, w szczególności: a.jedną prasę krawędziową z adaptacyjnym systemem autokorekcji procesu, opartym o laserowy pomiar kąta. b.jedno zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. Etap I. Wybór dostawców wyżej wymienionych maszyn oraz robót budowlanych. Etap II. Przygotowanie miejsc posadowienia maszyn. Przed realizacją dostaw, wykonane zostaną prace przygotowawcze miejsca instalacji i posadowienia zakupywanych środków trwałych. Prace te zostaną wykonane we własnym zakresie. ETAP III.Realizacja robót budowlanych oraz zakup, instalacja i uruchomienie nabywanych. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonana zostanie instalacja i posadowienie i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Etap IV. Wybór dostawców wyposażenia laboratorium badawczo-rozwojowego. Etap.V. Nabycie wyposażenia laboratorium badawczo-rozwojowego oraz oddanie do użytkowania wraz z obiektem budowlanym. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych i do zasobów produkcyjnych firmy Arysto w zakładzie w Sławoszewie.