Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

nazwa beneficjenta
BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
20 577 900,00 zł
dofinansowanie z UE
9 201 500,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez: 1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na: a) Rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej o powierzchnię użytkową 7000m2. b) Rozbudowę budynku socjalno-biurowego o powierzchnię użytkową 700m2. c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na: •MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH – o powierzchni około 25000 m2, • DROGI PRZEJAZDOWE TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO o powierzchni około 3100 m2. •MIEJSCA PARKINGOWE o powierzchni około 1250 m2. 2.Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, w szczególności: a)dwóch przecinarek laserowych z systemem załadowczo-wyładowczym. b)jednej prasy krawędziowej c)jednej giętarki do rur. d)dwóch zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. e)dwudziestu spawarek wraz osprzętem. f)pięciu suwnic o udźwigu 5 t. g)jednego wózka widłowego. h)jednej ładowarki. i)jednego systemu regałowego do składowania półfabrykatów. Etapy realizacji: Etap I Wybór dostawcy giętarki do rur oraz jej zakup i tymczasowe posadowienie i oddanie do użytkowania na obecnie posiadanych powierzchniach produkcyjnych. Wybór dostawcy oraz nabycie wózków widłowych i ładowarki. Etap. II. Wybór dostawców robót budowlanych. Etap III Realizacja prac budowlanych oraz przeprowadzenie procedury wyboru dostawców maszyn i urządzeń zakupywanych w ramach projektu. Etap IV Przygotowanie miejsca posadowienia maszyn. ETAP V Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn. Aby zapewnić instalację wszystkich maszyn w terminach zbliżonych do zakończenia robót budowlanych z wyprzedzeniem wpłacane będą zaliczki na poczet dostaw. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych oraz oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy BBC SP. z o.o. w zakładzie produkcyjnym w Chojnicy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.