Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

nazwa beneficjenta
BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
20 577 900,00 zł
dofinansowanie z UE
9 201 500,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez: 1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na: a) Rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej o powierzchnię użytkową 7000m2. b) Rozbudowę budynku socjalno-biurowego o powierzchnię użytkową 700m2. c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na: •MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH – o powierzchni około 25000 m2, • DROGI PRZEJAZDOWE TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO o powierzchni około 3100 m2. •MIEJSCA PARKINGOWE o powierzchni około 1250 m2. 2.Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, w szczególności: a)dwóch przecinarek laserowych z systemem załadowczo-wyładowczym. b)jednej prasy krawędziowej c)jednej giętarki do rur. d)dwóch zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. e)dwudziestu spawarek wraz osprzętem. f)pięciu suwnic o udźwigu 5 t. g)jednego wózka widłowego. h)jednej ładowarki. i)jednego systemu regałowego do składowania półfabrykatów. Etapy realizacji: Etap I Wybór dostawcy giętarki do rur oraz jej zakup i tymczasowe posadowienie i oddanie do użytkowania na obecnie posiadanych powierzchniach produkcyjnych. Wybór dostawcy oraz nabycie wózków widłowych i ładowarki. Etap. II. Wybór dostawców robót budowlanych. Etap III Realizacja prac budowlanych oraz przeprowadzenie procedury wyboru dostawców maszyn i urządzeń zakupywanych w ramach projektu. Etap IV Przygotowanie miejsca posadowienia maszyn. ETAP V Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn. Aby zapewnić instalację wszystkich maszyn w terminach zbliżonych do zakończenia robót budowlanych z wyprzedzeniem wpłacane będą zaliczki na poczet dostaw. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych oraz oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy BBC SP. z o.o. w zakładzie produkcyjnym w Chojnicy.