Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o.

kategoria
nazwa beneficjenta
"VOIGT PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
641 199,00 zł
dofinansowanie z UE
433 244,99 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
policki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na budowie instalacji fotowoltaicznej, o mocy ok. 0,1 MW, z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową, produkującej energię na potrzeby własne zakładu firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 37 w Policach. W ramach projektu na gruncie zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na stelażu. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod instalację zajmuje – ok. 0,6 ha. Teren stanowi własność spółki i jest już ogrodzony, posiada dojazd, uzbrojenie oraz tereny komunikacyjne. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie działać w systemie on-grid, jednak nie będzie ona oddawać wyprodukowanej energii do sieci. Zastosowany system PV będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, sieciowego inwertera oraz miernika z przekładnikami prądowym. Miernik wraz z przekładnikami prądowymi zostanie umieszczony na linii zasilającej i będzie zliczać energię pobraną lub oddaną do sieci elektroenergetycznej. W momencie kiedy energia pobrana z sieci zacznie się zbliżać do wartości zero, miernik zapoda sygnał do inwertera, który ograniczy produkcję energii na panelach fotowoltaicznych. Pomiar energii odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, a inwerter będzie miał ustawioną wartość 0W na energię oddaną do sieci, dlatego nie ma możliwości, aby jakakolwiek ilość wyprodukowanej energii z paneli PV, zostało oddane do sieci elektroenergetycznej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1. Wykonanie prac projektowych; 2. Realizacja prac budowlano-montażowych: 2.1 Przygotowanie terenu pod inwestycje (wycinak drzew i krzewów, niwelacja terenu, itp.); 2.2 Budowa instalacji fotowoltaicznej (panele – 364 szt., system mocowań, falownik – 3 szt., optymalizator – 182 szt., miernik, przekładnik, dodatkowy moduł RS, montaż instalacji, podłączenie do instalacji PPOŻ); 2.3 Położenie i przebudowa instalacji elektrycznej (instalacja elektryczna, ochrona przepięciowa, zabezpieczenia, rozdzielnica, łącza,itp.); 3. Pełnienie nadzoru autorskiego i technicznego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.