Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o.

kategoria
nazwa beneficjenta
"VOIGT PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
641 199,00 zł
dofinansowanie z UE
433 244,99 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
policki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na budowie instalacji fotowoltaicznej, o mocy ok. 0,1 MW, z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową, produkującej energię na potrzeby własne zakładu firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 37 w Policach. W ramach projektu na gruncie zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na stelażu. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod instalację zajmuje – ok. 0,6 ha. Teren stanowi własność spółki i jest już ogrodzony, posiada dojazd, uzbrojenie oraz tereny komunikacyjne. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie działać w systemie on-grid, jednak nie będzie ona oddawać wyprodukowanej energii do sieci. Zastosowany system PV będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, sieciowego inwertera oraz miernika z przekładnikami prądowym. Miernik wraz z przekładnikami prądowymi zostanie umieszczony na linii zasilającej i będzie zliczać energię pobraną lub oddaną do sieci elektroenergetycznej. W momencie kiedy energia pobrana z sieci zacznie się zbliżać do wartości zero, miernik zapoda sygnał do inwertera, który ograniczy produkcję energii na panelach fotowoltaicznych. Pomiar energii odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, a inwerter będzie miał ustawioną wartość 0W na energię oddaną do sieci, dlatego nie ma możliwości, aby jakakolwiek ilość wyprodukowanej energii z paneli PV, zostało oddane do sieci elektroenergetycznej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1. Wykonanie prac projektowych; 2. Realizacja prac budowlano-montażowych: 2.1 Przygotowanie terenu pod inwestycje (wycinak drzew i krzewów, niwelacja terenu, itp.); 2.2 Budowa instalacji fotowoltaicznej (panele – 364 szt., system mocowań, falownik – 3 szt., optymalizator – 182 szt., miernik, przekładnik, dodatkowy moduł RS, montaż instalacji, podłączenie do instalacji PPOŻ); 2.3 Położenie i przebudowa instalacji elektrycznej (instalacja elektryczna, ochrona przepięciowa, zabezpieczenia, rozdzielnica, łącza,itp.); 3. Pełnienie nadzoru autorskiego i technicznego.