Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMPLEKSU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM I SALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W DŁUTOWIE

nazwa beneficjenta
GMINA DŁUTÓW
wartość projektu
974 811,14 zł
dofinansowanie z UE
451 781,78 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DŁUTÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO . PROJEKT NIE BĘDZIE REALIZOWANY W PARTNERSTWIE – WNIOSKODAWCĄ JEST GMINA DŁUTÓW. GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UCZNIOWIE I KADRA NAUCZYCIELSKA, PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I GOSPODARCZY PLACÓWEK OBJĘTYCH PROJEKTEM – W SUMIE OKOŁO 550 OSÓB ORAZ POŚREDNIO WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, KTÓRZY BĘDĄ CZERPAĆ KORZYŚCI Z CZYSTSZEGO POWIETRZA. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE: DOCIEPLENIE DACHU, MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANĄ 2 KOTŁÓW, MODERNIZACJA INSTALACJI C.W.U. – POMPA CIEPŁA, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO. NAKŁADY OBEJMUJĄ PRZEPROWADZENIE NIEZBĘDNYCH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH PRZEWIDZIANYCH W AUDYTACH. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁA OPRACOWANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ AUDYT ENERGETYCZNY – SFINANSOWANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ – KOSZTY POZA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĄ. KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI PRZEWIDUJĄ JEDYNIE WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO OŚWIETLENIA. PRZEWIDZIANO KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM W POSTACI PROMOCJI PROJEKTU ORAZ NADZÓR INWESTORSKI. NIE PRZEWIDZIANO ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI PROJEKTU: GMINA POSIADA UREGULOWANE KWESTIE WŁASNOŚCIOWE, DYSPONUJE DOŚWIADCZONĄ KADRĄ, ŚRODKI NA POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE GMINY. ZE WZGLĘDU NA WYMIANĘ KOTŁÓW, WEDŁUG AUDYTU ENERGETYCZNEGO ZOSTANIE OGRANICZONA EMISJA PYŁÓW I CO2 O 45,69%. PROJEKT MA PRAWIDŁOWO SKONSTRUOWANE WSKAŹNIKI OCENY I WYWOŁA ZNACZNE ODDZIAŁYWANIA DŁUGOTERMINOWE DLA REGIONU: W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU SPADNIE EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 323,67 TONY RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK. PROJEKT JEST KOMPLEKSOWY. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ODNIESIENIU DO STANIU POCZĄTKOWEGO ZOSTAŁA OBLICZONA NA POZIOMIE 42,66%. PROJEKT JEST GOTOWY DO WDROŻENIA. W PROJEKCIE ZOSTANĄ ZASTOSOWANE ZASADY UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.